МУКА ПАНА НАШАГА ЕЗУСА ХРЫСТА

Вялікая пятніца Мукі Пана

Ян 19, 16-30

І ўзялі Езуса. І, несучы для сябе крыж, Ён выйшаў на месца, якое называлася Месцам чэрапа, па-гэбрайску – Галгота. Там укрыжавалі Яго. А з Ім двух іншых, з аднаго і з другога боку, а пасярэдзіне Езуса. Пілат жа зрабіў надпіс віны і змясціў на крыжы. Было ж напісана: Езус Назаранін, Кароль Юдэйскі. Гэты надпіс чыталі многія з юдэяў, бо месца, дзе ўкрыжавалі Езуса, было блізка ад горада. І напісана было па-гэбрэйску, па-лацінску і па-грэцкі. Першасвятары юдэяў казалі Пілату: Не пішы: Кароль Юдэйскі, але што Ён Сказаў: Я Кароль Юдэйскі. Пілат адказаў: Што напісаў, тое напісаў.

Падрабязней:МУКА ПАНА НАШАГА ЕЗУСА ХРЫСТА

  • Hits: 2186

CЫН ЧАЛАВЕЧЫ АДЫХОДЗІЦЬ, ЯК НАПІСАНА ПРА ЯГО; АЛЕ ГОРА ТАМУ ЧАЛАВЕКУ, ЯКІ ВЫДАЕ СЫНА ЧАЛАВЕЧАГА

Вялікая серада

Мц 26, 14–25

Адзін з Дванаццаці, якога звалі Юда Іскарыёт, пайшоў да першасвятароў і сказаў: Што хочаце мне даць, і я выдам вам Яго? Яны вызначылі яму трыццаць сярэбранікаў. І з таго часу ён шукаў нагоды выдаць Яго.

Падрабязней:CЫН ЧАЛАВЕЧЫ АДЫХОДЗІЦЬ, ЯК НАПІСАНА ПРА ЯГО; АЛЕ ГОРА ТАМУ ЧАЛАВЕКУ, ЯКІ ВЫДАЕ СЫНА ЧАЛАВЕЧАГА

  • Hits: 1194

НАМАГАЛІСЯ СХАПІЦЬ ЯГО, АЛЕ ЁН УХІЛІЎСЯ АД РУКІ ІХНЯЙ

Картинки по запросу João 10,31-42

Пятніца — V Тыдзень Вялікага посту

Ян 10, 31–42

Юдэі зноў узялі камяні, каб укаменаваць Езуса. Але Езус сказаў ім: Шмат добрых учынкаў паказаў Я вам ад Айца. За які з гэтых учынкаў хочаце каменаваць Мяне?

Юдэі адказалі Яму: Не за добры ўчынак хочам укаменаваць Цябе, а за блюзнерства і за тое, што Ты, будучы чалавекам, робіш сябе Богам.

Падрабязней:НАМАГАЛІСЯ СХАПІЦЬ ЯГО, АЛЕ ЁН УХІЛІЎСЯ АД РУКІ ІХНЯЙ

  • Hits: 1123

БЛАГАСЛАЎЛЁНЫ ТОЙ, ХТО ПРЫХОДЗІЦЬ У ІМЯ ПАНА

Пальмовая нядзеля або Нядзеля Мукі Пана

Мц 21, 1–11

Калі наблізіліся да Ерузалема і прыйшлі ў Бэтфагію да гары Аліўнай, тады Езус паслаў двух вучняў, кажучы ім: Ідзіце ў вёску, што перад вамі. Там адразу знойдзеце прывязаную асліцу і асляня з ёю. Адвяжыце і прывядзіце да Мяне. Калі вам хто скажа што-небудзь, адкажыце, што яны патрэбны Пану; і зараз жа адашле іх.

Падрабязней:БЛАГАСЛАЎЛЁНЫ ТОЙ, ХТО ПРЫХОДЗІЦЬ У ІМЯ ПАНА

  • Hits: 1268

КАЛІ СЫН ВЫЗВАЛІЦЬ ВАС, БУДЗЕЦЕ САПРАЎДЫ СВАБОДНЫМІ

Серада — V Тыдзень Вялікага посту

Ян 8, 31–42

Езус сказаў юдэям, якія паверылі ў Яго: Калі вы застанецеся ў слове Маім, то сапраўды будзеце вучнямі Маімі і спазнаеце праўду, а праўда вас вызваліць.

Тыя адказалі Яму: Мы нашчадкі Абрагама і ніколі не былі паднявольныя нікому. Як жа Ты кажаш: Вы станеце свабоднымі?

Падрабязней:КАЛІ СЫН ВЫЗВАЛІЦЬ ВАС, БУДЗЕЦЕ САПРАЎДЫ СВАБОДНЫМІ

  • Hits: 1150

Мэты скаўтынгу

У чым дапамагае развівацца скаўтынг?

  1. Бог
  2. Здароўе
  3. Характар
  4. Служэнне
  5. Практыка

Скаўтынг вучыць маладых людзей гонару, маралі і такім чынам вядзе іх да Бога...

Святы Ян Павел ІІ

Адгалінаванні скаўтынгу

Ваўчаняты і Божыя Кароўкі
8-11 год
Скаўты і Скаўткі
12 - 16 год
Вандроўнікі і Правадніцы
17 год і да бясконцасці

Усе правы абаронены © 2022